Бюджет

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2024 година

Утвърден бюджет на училището за 2024 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2023 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2022 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022 година

Утвърден бюджет на училището за 2022 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2021 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2021 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 година

Утвърден бюджет на училището за 2021 година

Утвърден бюджет на училището за 2020 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на второто тримесечие на 2020 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на третото тримесечие на 2020 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на четвъртото тримесечие на 2020 година