Добре дошли!

 

Със заповед № 6823 от 30.12.1943 година на Министерство на народното просвещение се открива Брезнишката гимназия с долен курс - IV-V клас.

Със заповед № 481 от 07.03.1944 година на Министерство на народното просвещение е назначен за директор Радослав Мутафчиев.

Със заповед № 2242 от 20.07.1944 година на Министерство на народното просвещение брезнишката гимнаизия се развива в пълна. Учебните занятия започват на 15.10.1944 година.

Учебната 1944/1945 година е първата учебна година за гимназията.

През 1945 година с протоколно решение на Училищния съвет от 12 април гимназията се именува "Васил Левски".

 


УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

 

През учебната 2023-2024 г. в Средно училище "Васил Левски" - град Брезник

се обучават 364 ученици, разпределени в 22 паралелки,

от които 8 в начален етап на основната степен на образование,

6 в прогимназиален етап на основната образователна степен и

8 в гимназиален етап на средната образователна степен.

 

През учебната 2023-2024 г. в гимназиален етап се обучават ученици, както следва:

1. Четири профилирани паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

2. Една профилирана паралелка с профил "Предприемачески" с разширено изучавана на английски език.

3. Една професионална паралелка - професионално направление "Компютърни науки", професия "Приложен програмист", специалност "Приложно програмиране".

4. Две  професионални паралелки - професионално направление "Социална работа и консултиране“, специалност - "Помощник-възпитател".

 

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. В училището работят 39 души педагогически персонал - 1 директор, 1 заместник-директор по учебната дейност, 37 учители и 11 души непедагогически персонал - главен счетоводител, касиер/домакин, компютърен оператор, библиотекар, 4 чистач/хигиенисти, общ работник,  портиер и огняр.

 

Обучението и възпитанието на учениците се осъществява в добре оборудвани класни стаи и кабинети.