Информация за предстоящи обучения:

 

1. Тема на обучението: "Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП".

2. Място на провеждане: Средно училище "Васил Левски" - град Брезник, учителска стая.

3. Период на провеждане: 08.07.2022 г.

4. Начален и краен час: 09:00-17:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: РЦПППО-област Перник.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 12 броя.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Формиране на умения за работа в екип".

2. Място на провеждане: град Благоевград.

3. Период на провеждане: 06-08.07.2022 г.

4. Начален и краен час: 09:00-17:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: "Институт за човешки ресурси" ООД.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25 броя.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Методи и подходи за работа с деца в риск".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 08-10.07.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 08.07.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 10.07.2022 г. в 12:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.