Информация за предстоящи обучения:

 

1. Тема на обучението: "Прилагане на коучинг умения и техники за създаване на подкрепяща образователна среда и формиране на умения за учене през целия живот".

2. Място на провеждане: град Благоевград.

3. Период на провеждане: 12-14.07.2023 г.

4. Начален и краен час: 09:00-17:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: Фондация "Образование 5.0".

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 20 броя.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически спцеиалисти и помощниците на учителя".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 11-13.01.2023 г.

4. Начален и краен час: започва на 11.01.2023 г. в 14:00 часа и завършва на 13.01.2023 г. в 12:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Проектиране и прилагане на проектно базиран метод в STEM".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 07-09.12.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 07.12.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 09.12.2022 г. в 12:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически спцеиалисти и помощниците на учителя".

2. Място на провеждане: ДИУУ на СУ "Св. Климент Охридски" - град София.

3. Период на провеждане: 02-04.12.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 02.12.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 04.12.2022 г. в 12:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: ДИУУ - град София.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически спцеиалисти и помощниците на учителя".

2. Място на провеждане: ДИУУ на СУ "Св. Климент Охридски" - град София.

3. Период на провеждане: 21-23.11.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 21.11.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 23.11.2022 г. в 12:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: ДИУУ - град София.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Проектно-базирано обучение в начален етап".

2. Място на провеждане: хотел "Банкя палас" - град Банкя.

3. Период на провеждане: 26-27.09.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 26.09.2022 г. в 10:00 часа и завършва на 27.09.2022 г. в 14:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 09-11.09.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 09.09.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 11.09.2022 г. в 12:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Профилираната подготовка по български език и литература в XI и XII клас".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 24-26.08.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 24.08.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 26.08.2022 г. в 12:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности - възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците".

2. Място на провеждане: Албена, община Балчик, област Добрич.

3. Период на провеждане: 26-31.08.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 26.08.2022 г. в 15:00 часа и завършва на 31.08.2022 г. в 10:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: Синдикат на българските учители.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2 броя.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Управление на образователната институция в условията на криза".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 25-26.07.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 25.07.2022 г. в 10:00 часа и завършва на 26.07.2022 г. в 14:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Методи и подходи за работа с деца в риск".

2. Място на провеждане: НЦПКПС - град Банкя.

3. Период на провеждане: 08-10.07.2022 г.

4. Начален и краен час: започва на 08.07.2022 г. в 14:00 часа и завършва на 10.07.2022 г. в 12:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС - град Банкя.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 брой.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Формиране на умения за работа в екип".

2. Място на провеждане: град Благоевград.

3. Период на провеждане: 06-08.07.2022 г.

4. Начален и краен час: 09:00-17:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: "Институт за човешки ресурси" ООД.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25 броя.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тема на обучението: "Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП".

2. Място на провеждане: Средно училище "Васил Левски" - град Брезник, учителска стая.

3. Период на провеждане: 08.07.2022 г.

4. Начален и краен час: 09:00-17:30 часа.

5. Наименование на обучителната организация: РЦПППО-област Перник.

6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 12 броя.