Осми клас

За учебната 2024/2025 година в Средно училище "Васил Левски", град Брезник е утвърден прием на ученици за една паралелка VIII клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки" /без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ и едина паралелка VIII клас - профил "Предприемачески" /без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/:

 

1. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" със задължителни профилиращи предмети - информатика и информационни технологии.

2. Профил "Предприемачески" със задължителни профилиращи предмети - предприемачество и география и икономика.

 

График на дейностите по приемането на учениците

 

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас

Подаване   на   документи до комисията по                чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2024 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по  чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г. вкл.

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли и  01 август 2024 г.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02 август 2024 г. вкл.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

 Обявяване на резултатите от четвърти етап на   класиране

до 7 август 2024 г. вкл.

 Записване на класираните ученици на четвърти етап     на класиране

8-9 август 2024 г.

 Обявяване на свободните места след четвърти етап     на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

 Попълване на свободните места след четвърти етап   на класиране 

определя се от директора, до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на реализирания държавен прием

до 14 септември 2024 г. вкл.

 

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището.

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане - оригинал за сверяване на данните.

 

Заповед на РУО-Перник за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024/2025 година