Училищно настоятелство

Към Средно училище "Васил Левски" - град Брезник има създадено настоятелство, което е регистрирано с Решение на Пернишки окръжен съд № 83/30.08.2016 година

Председател на училищното настоятелство е Бистра Новакова Кръстева