Обществен съвет

Поименен състав на обществения съвет към Средно училище "Васил Левски" - град Брезник:

 

1. Основни членове:

Мария Асенова Добревска - представител на община Брезник

Таня Иванова Бегова - представител на работодателите

Биляна Евгениева Георгиева - представител на родителите

Галина Петрова Петрова - представител на родителите

Гергана Първанова Методиева - представител на родителите

Теодора Славчева Борисова - представител на родителите

Борислав Петров Стоянов - представител на родителите

 

2. Резервни членове:

Румяна Цветанова Кръстева - резервен член на община Брезник

Кирил Кирилов - представител на работодателите

Пламена Стоянова Стоянова - резервен член на родителите

Десислава Иванова Йорданова - резервен член на родителите

Катя Асенова Владимирова - резервен член на родителите

 

Срок на членовете на обществения съвет - 19.12.2025 година

 

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към училището