Обществен съвет

Поименен състав на обществения съвет към Средно училище "Васил Левски" - град Брезник:

 

1. Основни членове:

Мария Асенова Добревска - представител на община Брезник

Илиан Милчев Миланов - представител на родителите

Руска Атанасова Димитрова-Мирчева - представител на родителите

Евгения Димитрова Генадиева - представител на родителите

Росен Славчов Огнянов - бизнесмен-спомоществовател

 

2. Резервни членове:

Емилия Емилова Димитрова-Свиленова - представител на община Брезник

Иван Борисов Калев - представител на родителите

Ваня Стефанова Василева - представител на родителите

Мариела Руменова Неделкова - представител на родителите

 

Срок на членовете на обществения съвет - 16.12.2022 година

 

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към училището