Непедагогически персонал

1. Валентина Райчева Белчева - главен счетоводител

2. Виолета Кръстанова Григорова - касиер/домакин

3. Венцислав Олегов Велинов - компютърен оператор

4. Виолета Кирилова Темелчова - библиотекар

5. Павлина Борисова Андреева - чистач/хигиенист

6. Росица Мариова Грозданова - чистач/хигиенист

7. Елза Ангелова Цанкова - чистач/хигиенист

8. Елена Иванова Найденова - чистач/хигиенист

9. Яким Христов Стоянов - общ работник

10. Петър Кирилов Симов - портиер

11. Григор Петров Панчев - огняр