Преподаватели

I. Начален етап на основното образование:

 

1. Ваня Иванова - старши начален учител

2. Милена Миленкова-Борисова - старши начален учител

3. Албена Кирилова - начален учител

4. Симона Рангелова-Павлова - старши начален учител

5. Ирена Асенова - старши начален учител

6. Йорданка Ушашка - старши начален учител

7. Савка Борисова - главен начален учител

8. Мая Иванова - старши начален учител

9. Ива Младенова - учител, английски език в начален етап

 

II. Прогимназиален етап на основното образование и гимназиален етап на средното образование:

 

1. Вероника Свиленова-Миткова - учител по български език и литература

2. Галина Герасимова - учител по български език и литература

3. Николинка Байкова - старши учител - преподавател по български език и литература

4. Ася Иванова - старши учител - преподавател по английски език

5. Кънчо Атанасов - старши учител - преподавател по английски език

6. Рашка Велинова - старши учител - преподавател по френски език

7. Валентина Милева - учител по математика

8. Анета Михайлова - учител по математика

9. Стела Панова - старши учител - преподавател по информационни технологии и КМ и ИТ

10. Марина Тенева-Дамянова - учител по информационни технологии, КМ и ИТ и професионална подготовка

11. Лариса Темелчова - старши учител - преподавател по история и цивилизации

12. Вероника Димитрова-Маламова - старши учител - преподавател по география и икономика

13. Юлиана Стаменова - учител по философия и изобразително изкуство

14. Нина Кирова - учител по биология и здравно образование

15. Цветанка Войнова - старши учител - преподавател по физика и астрономия

16. Таня Георгиева - старши учител - преподавател по химия и опазване на околната среда и човекът и природата

17. Румен Александров - учител по музика и технологии и предприемачество

18. Цветана Крумова - старши учител - преподавател по физическо възпитание и спорт

19. Светлана Димитрова-Тренчева - старши учител - преподавател по физическо възпитание и спорт

20. Ирена Драгомирова-Бъчварова - старши учител - преподавател по физическо възпитание и спорт

 

III. Учители в групи за целодневна организация на учебния ден:

 

1. Стефка Василева - учител в група за ЦДО - I-IV клас

2. Алекса Секиранова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

3. Ваня Любомирова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

4. Мариела Горянова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

5. Камелия Стоянова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

6. Ивета Славянова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

7. Милена Николова - старши учител в група за ЦДО - I-IV клас

8. Александър Маламов - учител в група за ЦДО - V-VII клас

 

IV. Педагогически съветник:

 

1. Евелина Петрова-Антова

 

V. Ресурсни учители:

 

1. Анита Павлова

2. Снежана Лазарова

 

VI. Логопед:

 

1. Цветелина Райнска

 

VII. Психолог:

 

1. Павел Павлов