Преподаватели

I. Начален етап на основното образование:

 

1. Савка Николова Борисова - главен начален учител

2. Мая Стоянова Иванова - старши начален учител

3. Ваня Аспарухова Иванова - старши начален учител

4. Милена Борисова Миленкова-Борисова - старши начален учител

5. Албена Борисова Кирилова - начален учител

6. Симона Иванова Рангелова-Павлова - начален учител

7. Ирена Симеонова Асенова - старши начален учител

8. Йорданка Евлогиева Ушашка - старши начален учител

9. Кънчо Асенов Атанасов - старши учител - преподавател по английски език

 

II. Прогимназиален етап на основното образование и гимназиален етап на средното образование:

 

1. Вероника Николова Свиленова-Миткова - учител по български език и литература

2. Галина Стоянчева Герасимова - учител по български език и литература

3. Николинка Стоянова Байкова - учител по български език и литература

4. Капка Петрова Иванова - главен учител - преподавател по английски и френски език

5. Ася Венциславова Иванова - старши учител - преподавател по английски език

6. Валентина Иванова Милева - учител по математика

7. Анета Борисова Михайлова - учител по математика

8. Валентин Николов Петков - старши учител - преподавател по информационни технологии

9. Стела Иванова Панова - старши учител - преподавател по информационни технологии и компютърно моделиране

10. Лариса Каменова Темелчова - старши учител - преподавател по история и цивилизации

11. Вероника Валериева Димитрова-Маламова - учител по география и икономика

12. Пенка Георгиева Лазарова - старши учител - преподавател по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата

13. Офелия Георгиева Стоянова - старши учител - преподавател по физика и астрономия и изобразително изкуство

14. Румен Борисов Александров - учител по музика и технологии и предприемачество

15. Цветана Михайлова Крумова - старши учител - преподавател по физическо възпитание и спорт

16. Светлана Михайлова Димитрова-Тренчева - старши учител - преподавател по физическо възпитание и спорт

17. Ирена Иванова Драгомирова-Бъчварова - старши учител - преподавател по физическо възпитание и спорт

 

III. Учители в групи за целодневна организация на учебния ден:

 

1. Юлиана Николайчева Стаменова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

2. Милена Малинова Николова - старши учител в група за ЦДО - I-IV клас

3. Галина Вилчова Борисова - старши учител в група за ЦДО - I-IV клас

4. Стефка Евстатиева Василева - старши учител в група за ЦДО - I-IV клас

5. Камелия Нацкова Стоянова - учител в група за ЦДО - I-IV клас

6. Марина Захариева Тенева-Дамянова - учител в група за ЦДО - V-VII клас

7. Александър Любомиров Маламов - учител в група за ЦДО - V-VII клас

 

IV. Педагогически съветник:

 

1. Евелина Серьожева Петрова-Антова

 

V. Ресурсни учители:

 

1. Весела Стоянова Стоянова

2. Снежана Любомирова Лазарова

 

VI. Логопед:

 

1. Цветелина Ивова Райнска