Ръководство

Лина Петрова Симеонова - директор

Емилия Димитрова-Свиленова - заместник-директор по учебната дейност