Ръководство

Лина Петрова Симеонова - директор

Таня Асенова Георгиева - заместник-директор по учебната дейност