https://podkrepazauspeh.mon.bg/

 

През учебната 2018/2019 година в Средно училище "Васил Левски" - град Брезник бяха сформирани 10 групи за допълнителни обучения I-X клас. В тях участваха 69 ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап.

 

През учебната 2019/2020 година в Средно училище "Васил Левски" - град Брезник бяха сформирани 4 групи за допълнителни обучения I-X клас и 1 група за занимания по интереси. В тях участваха 45 ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап.

 

През учебната 2020/2021 година в Средно училище "Васил Левски" - град Брезник са сформирани 13 групи за допълнителни обучения I-X клас, 1 група за допълнителни обучения във втори гимназиален етап и 1 група за занимания по интереси. В тях участват 97 ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап.

 

Обява - свободно работно място за образователен медиатор - учебна 2021/2022 г.