Национални програми и проекти

НП "Иновации в действие" 2022

От 22.03.2023 г. до 24.03.2023 г. иновативно 51 СУ „Елисавета Багряна“ - гр. София беше домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН за сътрудничество и обмен на иновации. В дейностите по мобилност участваха директори, заместник-директори, учители и ученици от иновативна Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – гр. Габрово, ППМГ „Добри Чинтулов“ - гр. Сливен и СУ „Васил Левски“ - град Брезник. Националната програма „Иновации в действие“ предоставя възможност на учители и ученици от различни училища и населени места в България да споделят добри практики, да обсъждат проблеми и решения, свързани с обучението, да споделят своите успехи.

От 19.04.2023 г. до 21.04.2023 г. иновативна Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – гр. Габрово беше домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН за сътрудничество и обмен на иновации. В дейностите по мобилност участваха директори, заместник-директори, учители и ученици от иновативно 51 СУ „Елисавета Багряна“- гр. София, ППМГ „Добри Чинтулов“ - гр. Сливен и СУ „Васил Левски“ - град Брезник. Националната програма „Иновации в действие“ предоставя възможност на учители и ученици от различни училища и населени места в България да споделят добри практики, да обсъждат проблеми и решения, свързани с обучението, да споделят своите успехи. За добре дошли гостите бяха приветствани от директора г-жа Цветана Кюмюрджиева и поздравени с емоционална програма от талантливите ученици на гимназията домакин. Поздрав към участниците отправиха г-н Георги Маринов, началник РУО-Габрово и г-жа Емилия Ангелова, старши експерт в РУО.

В рамките на събитието се представиха добри практики за въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението; използване на нови методи на преподаване и разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Програмата включваше представяне на иновативните дейности в ПМГ, посещение в иновативни учебни часове по Софтуерни и Дигитални науки в прогимназиален и първи гимназиален етап, работни срещи за обмяна на опит между учители. За учениците бяха организирани работни ателиета с учители от училището домакин. В същото време техните преподаватели с дискусия на тема „Иновацията като възможност за развитие на нови учебни предмети“ обсъждаха потребностите на съвременните ученици от въвеждане на нови иновативни учебни предмети и как учителите да предложат подходи и практики, които да ги въвлекат в учебен процес, който да ги мотивира и ангажира. Трите дни на обмен на добри практики срещнаха съмишленици, обогатиха всеки един от участниците, донесоха удовлетвореност от съвместната работа.

Обявление за подбор на образователен медиатор по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"