Платформа на проекта.

 

Подробна информация за проекта може да намерите на сайта на МОН.

 

I. През учебната 2019/2020 година в Средно училище "Васил Левски" - град Брезник бяха сформирани 2 групи в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. Сформираните групи и техните ръководители са както следва:

 

1. Група "Информационни технологии" - сборна група от 12 ученици от VIII, IX, X и XI клас с ръководител Валентин Петков - старши учител по информационни технологии.

 

2. Група "Млад графичен дизайнер" - 15 ученици от VI клас с ръководител Стела Панова - старши учител по информационни технологии.

 

II. През учебната 2020/2021 година в Средно училище "Васил Левски" - град Брезник е сформирана 1 група в клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. Сформираната група е както следва:

 

1. Клуб "Виртуално пътешествие" - 11 ученици от V клас с ръководител Стела Панова - старши учител по информационни технологии.

 

През учебната 2019/2020 година по проекта бе получен и монтиран 1 брой интерактивен 65" дисплей.