Самостоятелна форма на обучение

Графици на поправителните изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през юнска сесия:

 

График - VII клас - юнска сесия - учебна 2021/2022 година

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - юнска сесия - учебна 2021/2022 година

График - IX клас /професия "Приложен програмист"/ - юнска сесия - учебна 2021/2022 година

 

Графици на изпитите за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през априлска сесия:

 

График - XII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - априлска сесия - учебна 2021/2022 година

 

Графици на изпитите за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през яуарска сесия:

 

График - VII клас - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - IX клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - IX клас /професия "Приложен програмист"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - X клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - XI клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

 

Конспекти по предмети за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

Конспекти - VII клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - VIII клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - IX клас - профил - учебна 2021/2022 година

Конспекти - IX клас - професия - учебна 2021/2022 година

Конспекти - X клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - XI клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - XII клас - учебна 2021/2022 година