Самостоятелна форма на обучение

 

Графици на изпитите за определяне на годишни оценки за учебната 2023/2024 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през яуарска сесия:

 

График - V клас - януарска сесия - учебна 2023/2024 година

 

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2023/2024 година

 

График - IX клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2023/2024 година

 

График - X клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2023/2024 година

 

График - XII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2023/2024 година

 

Конспекти по предмети за учебната 2023/2024 година за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

Конспекти - V клас - учебна 2023/2024 година

Конспекти - VIII клас - профил - учебна 2023/2024 година

Конспекти - IX клас - профил - учебна 2023/2024 година

Конспекти - X клас - профил - учебна 2023/2024 година

Конспекти - XII клас - профил - учебна 2023/2024 година

 

Графици на поправителните изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2022/2023 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през юнска сесия:

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - юнска поправителна сесия - учебна 2022/2023 година

 

График - IX клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - юнска поправителна сесия - учебна 2022/2023 година

 

График - XI клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - юнска поправителна сесия - учебна 2022/2023 година

 

Графици на поправителните изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2022/2023 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през сесия март-април:

 

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - поправителна сесия март-април - учебна 2022/2023 година

 

График - IX клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - поправителна сесия март-април - учебна 2022/2023 година

 

График - XI клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - поправителна сесия март-април - учебна 2022/2023 година

 

График - XI клас /професия "Приложен програмист"/ - поправителна сесия март-април - учебна 2022/2023 година

 

Графици на изпитите за определяне на годишни оценки за учебната 2022/2023 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през яуарска сесия:

 

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2022/2023 година

 

График - IX клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2022/2023 година

 

График - XI клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2022/2023 година

 

График - XI клас /професия "Приложен програмист"/ - януарска сесия - учебна 2022/2023 година

 

Конспекти по предмети за учебната 2022/2023 година за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

Конспекти - VIII клас - учебна 2022/2023 година

 

Конспекти - IX клас - учебна 2022/2023 година

 

Конспекти - XI клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки" - учебна 2022/2023 година

 

Конспекти - XI клас - професия "Приложен програмист" - учебна 2022/2023 година

 

График на приравнителните изпити за VIII клас за учениците в самостоятелна форма на обучение, записани в IX клас през учебната 2022/2023 година - ноемврийска изпитна сесия:

 

График приравнителни изпити за VIII клас - учебна 2022/2023 година

 

Конспекти по предмети - приравнителни изпити за VIII клас за учениците в самостоятелна форма на обучение, записани в IX клас през учебната 2022/2023 година - ноемврийска изпитна сесия:

 

Конспекти - VIII клас - приравнителни изпити - учебна 2022/2023 година

 

Графици на поправителните изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през юнска сесия:

 

График - VII клас - юнска сесия - учебна 2021/2022 година

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - юнска сесия - учебна 2021/2022 година

График - IX клас /професия "Приложен програмист"/ - юнска сесия - учебна 2021/2022 година

 

Графици на изпитите за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през априлска сесия:

 

График - XII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - априлска сесия - учебна 2021/2022 година

 

Графици на изпитите за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение през яуарска сесия:

 

График - VII клас - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - VIII клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - IX клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - IX клас /професия "Приложен програмист"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - X клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

График - XI клас /профил "Софтуерни и хардуерни науки"/ - януарска сесия - учебна 2021/2022 година

 

Конспекти по предмети за учебната 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

Конспекти - VII клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - VIII клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - IX клас - профил - учебна 2021/2022 година

Конспекти - IX клас - професия - учебна 2021/2022 година

Конспекти - X клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - XI клас - учебна 2021/2022 година

Конспекти - XII клас - учебна 2021/2022 година